ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

2013-12-16 12:26

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

Σε αυτό το άρθρο θα μιλήσουμε για την προστασία των καταναλωτών και όσα βασικά θα πρέπει να γνωρίζουμε. Θα αναφερθούμε στις διατάξεις και τους νόμους  που ορίζουν την ασφάλεια και την προστασία  του εαυτού μας και των γύρων μας.

 

                 ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

Ο νόμος για τα τρόφιμα είναι ένα πλαίσιο για όλες τις διατάξεις σε σχέση με τα τρόφιμα όπως :

 1. Νόμοι π.χ νόμος για τα γαλακτομικά
 2. Διατάξεις π.χ διατάξεις για την προστασία των τροφίμων.
 3. Οδηγίες π.χ οδηγίες για τα αλλαντικά.
 4. Κατευθύνσεις π.χ κατευθύνσεις για τα ευαίσθητα προιόντα αρτοποιίας.

Η νομοθεσία σε σχέση με τα τρόφιμα έχει 2 στόχους:

 

1) προστασία άπο βλάβες στην υγεία. 

απαγορεύσεις από βλάβες στην υγεία όπου ο νόμος λέει ότι απαγορεύεται να παράγονται τρόφιμα για άλλους με τέτοιο τρόπο , ώστε η κατανάλωση τους να μπορεί να βλάψει την υγεία . Επίσις απαγορεύονται να κυκλοφορούν σαν τρόφιμα ουσίες των οποίων η κατανάλωση μπορεί να βλάπτει την υγεία π.χ τρόφιμα από ορυκέλαιο.  Για να αποφεύγονται λοιπόν οι κίνδυνοι ο αρμόδιος υπουργός υγείας είναι εξουσιοδοτημενός στην παραγώγη και στη επεξεργασία των τροφίμων , να απαγορεύει την χρήση ορισμένων ουσιών  και μεθόδων.

2) προστασία από παραπλάνηση και απάτη

Για την προστασία απο την παραπλάνηση απαγορεύται να κυκλοφορούν τρόφιμα τα οποία είναι ακατάλληλα για κατανάλωση ( αλλοιωμένα ). Επίσις απαγορεύται η  απομίμηση τροφίμων  ή τα βαμμένα τρόφιμα , και ακόμη απαγορεύεται να κυκλοφορούν τρόφιμα με παραπλανητική ονομασία ή περιγραφή ή συσκευασία ή να εμφανίζονται σαν φάρμακα .

 

Ενώ ο νόμος για τα τρόφιμα ορίζει τις βασίκες αρχές , οι διατάξεις ορίζουν τις λεπτομέρειες.

 

Η ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 

Η διάταξη για την εμπορική ονομασία των τροφίμων ορίζει τι πρέπει να αναγράφεται για την ενημέρωση του καταναλωτή πάνω στην ποιότητα των συσκευασμένων εμπορευμάτων,

π.χ    ποσότητα , παραγωγός και διανομέας , εμπορική ονομασία , λίστα συστατικών , ημερομηνία λήξεως  ή αναλώσεως , συστατικά πρόσθετες ουσίες.

 

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ


Οι διατάξεις περί προστασίας των τρόφιμων απαιτεί των αυτοέλεγχο μέσα στιε επιχειρήσεις. Με αυτό τον τρόπο ο κρατικός έλεγχος γίνεται ενας έλεγχος του ελέγχου. Οι επιχειρήσεις πρέπει :

 1. να καθορίζουν τα σημεία ελέγχου
 2. να θεσπίσουν μέτρα ασφαλείας.
 3. να συντάσουν ένα σχέδιο για καθαρισμό και τήρηση υγιεινής.
 4. να ελέγχουν τα μέτρα στα κρίσιμα σημεία.
 5. να τηρούν γραπτά σχέδια για τα μέτρα καθαριότητας και υγιεινής
 6. να καθορίζουν τις απαιτούμενες ενέργειες και εργασίες
 7. να ισχύουν και κατά την αλλαγή προσωπικού 
 8. να λειτουργούν ως απόδειξη στους ελέγχους.

ΈΛΕΓΧΟΙ ΣΤΑ ΤΡΌΦΙΜΑ

Αρμόδια όργανα για τον έλεγχο και την επιτήρηση στα τρόφιμα είναι οι ελεγκτές τροφίμων και ύπαγονται στην αρμοδιότητα του κράτους . Είναι προσωπικό με ειδική εκπαίδευση και απαραίτητες γνώσεις. Έχουν το δικαίωμα ελέγχουν τον εξοπλισμό και τους χώρους της επιχείρησης , να ελέγχουν την κατάσταση των πρώτων υλών και των τελικών προιόντων καθώς και την τήρηση των διατάξεων για τα τρόφιμα , και  να παρασκευάζονται δείγματα προιόντων για να σταλούν για εξέταση .

Ακόμη με τους αρμόδιους ελεγκτές τα τρόφιμα φτάνουν στον καταναλωτή σε άρτια κατάσταση αφου έχουν υποστεί τις απαιτούμενες ενέργειες ελέγχου.  

 

Αυτά ήταν τα βασικά που αφορούν τις βασικές αρχές για την προστασία των καταναλωτών. Είναι χρέος μας να ελέγχουμε τα τρόφιμα πριν τα αγοράσουμε και να ενημερώνουμε τις αρμόδιες αρχές σε περίπτωση που χρειάζεται , για να προστατεύοσυμε και τον εαυτό μας αλλά και τους γύρω μας.